PDA

View Full Version : Giúp đỡ về dấu Coda và hồi tấu trong EncoreRolandxp79
16-10-2015, 09:37 PM
Việc là em soạn nhạc cho hội kèn đồng giáo xứ.
Nhưng khi saojn Coda và dấu hồi tấu, khi cho phát midi nghe lại thì nó bỏ qua dấu coda và hồi tấu.
Mong dc giúp đỡ!