PDA

View Full Version : Ta ơn Cha.daohong2310
23-10-2015, 12:46 AM
Lạy Cha.Con tạ ơn Cha đã ban cho con sự sống ở đời này và gìn giữ con suốt năm tháng dài cho đến hôm.nay.Tất cả là hồng ân mà Cha đã trao ban cách nhưng không cho con.

Xin tha thứ mọi lỗi lầm con đã mắc phải vì sự yếu đuối của con, và giúp con vững bước trên con đường về quê hương thật là Nước Trời.Amen