PDA

View Full Version : Ca kịch Giáng Sinhthienngadt
20-11-2015, 05:09 PM
Ca kịch Giáng Sinh

PDF Full (https://thanhcavietnam.net/forum/threads/51083-ca-kich-giang-sinh.html)

Sáng tác : Hải Nguyễn

Màn 1 : Truyền Tin


https://www.youtube.com/watch?v=TYATjXsgVPU

https://huyenca.com/file/man1-canh1.pdf

https://huyenca.com/file/man1-canh2.pdf

thienngadt
21-11-2015, 05:16 PM
Màn 2 : Thăm viếng


https://www.youtube.com/watch?v=WiVYvg7K9yk

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10779&d=1416857372

thienngadt
21-11-2015, 05:19 PM
Màn 3 Cảnh 1 : Đường về Bêlem


https://www.youtube.com/watch?v=VW_7xnDRLmk

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10793&d=1417102314

thienngadt
26-11-2015, 08:24 PM
Màn 3 Cảnh 2 :Chúa Giáng Sinh


https://www.youtube.com/watch?v=mT5ySoUE-KQ

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12248&d=1448066209