PDA

View Full Version : Say Noel (Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Tuấn Kim)giusehien
09-12-2015, 11:58 PM
Say Noel

Thơ: Xuân Ly Băng
Nhạc: Tuấn Kimhttp://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/SAYNOEL_pdf_Tuan%20Kim_%20Tho%20Xuan%20Ly%20Bang_001_zpspiib1cnm.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/SAYNOEL_pdf_Tuan%20Kim_%20Tho%20Xuan%20Ly%20Bang_002_zps1btf3thv.jpg

Caohuong
26-10-2016, 06:02 AM
Say Noel
Thơ: Xuân Ly Băng
Nhạc: Tuấn Kim
Thể hiện: Lam Phương
Phụ họa: Đình Khôi

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/SayNoel_ThoXuanLyBang_NhacTuanKim_LamPhuong_DinhKhoi.mp3


https://www.youtube.com/watch?v=e-BYMprSir0