PDA

View Full Version : Video - Tổng hợp Thánh Lễ Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại 26 giáo phậnCaohuong
24-12-2015, 06:08 AM
Video - Tổng hợp Thánh Lễ Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại 26 giáo phận

Năm Thánh Lòng Thương Xót bắt đầu vào ngày 08.12.2015 (Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội) và kết thúc vào ngày 20.11.2016.https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU


Các Đức Giám Mục của 26 giáo phận thuộc Giáo Hội Việt Nam đã cử hành Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Giáo phận của mình.

- Tổng Giáo Phận Hà Nội 00:12 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Bắc Ninh 03:26 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Bùi Chu 05:29 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Hải Phòng 07:02 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Lạng Sơn 10:45 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Phát Diệm 12:08 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Thái Bình 16:06 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Thanh Hóa 19:44 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Vinh 20:37 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Hưng Hóa 26:20 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Tổng Giáo phận Huế 28:33 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Ban Mê Thuột 37:46 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Đà Nẵng 44:24 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Kontum 47:07 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Nha Trang 49:25 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Qui Nhơn 54:53 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Tổng Giáo phận Sài Gòn 58:06 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Bà Rịa 01:02:59 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Cần Thơ 01:06:57 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Đà Lạt 01:10:20 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Long Xuyên 01:13:23 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Mỹ Tho 01:14:31 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Phan Thiết 01:18:41 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Phú Cường 01:25:31 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Vĩnh Long 01:29:19 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)
- Giáo phận Xuân Lộc 0137 (https://www.youtube.com/watch?v=q7Be9SlPpsU#)


Nguồn ảnh tổng hợp từ website các giáo phận