PDA

View Full Version : Lễ Cướibeoheo
10-01-2016, 11:13 PM
Lễ Cưới

Nhập lễ : Bước vào nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zqT1BPQmiXM)
http://www.dinh.dk/pdf/buocvaonhaChua-mg.pdf
Hôm nay hân hoan mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hom-nay-han-hoan-doan-trang.dVbQkHCPMy8b.html)
http://www.dinh.dk/pdf/homnayhanhoan.pdf
Hôn ước mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aWUTlVH4Jr0)
http://www.dinh.dk/pdf/honuoc.pdf
Lời đoan hứa hôn nhân mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=7ig-JRYpcik)
http://www.dinh.dk/pdf1/loidoanhuahonnhan-dc.pdf
Một ngày hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EMlEkn77-CI)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PuNRQT5vMWg)
http://www.dinh.dk/pdf/motngayhanhoan-hcnkx.pdf
Ngày hồng phúc tình yêu mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/ngayhongphuctinhyeu-dc.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/ngayhongphuctinhyeu-dc.pdf
Sánh bước bên nhau mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VqzyuoCgjjk)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/sc3a1nh-bc6b0e1bb9bc-bc3aan-nhau.pdf
Trước bàn thờ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=G5Ho-ZqXSE8)[/URL]
http://www.dinh.dk/pdf/truocbantho-kl.pdf
Hôm nay hân hoan mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/truoc-ban-tho-lm-jb-nguyen-sang.yXSnV39c8SCB.html)
http://www.dinh.dk/pdf/homnayhanhoan.pdf
Đáp ca : Hạnh phúc cho bạn mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hom-nay-han-hoan-doan-trang.dVbQkHCPMy8b.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hanhphucchoban-tv127.pdf
Nguyện Chúa chúc phúc mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguyen-chua-chuc-phuc-thien-nga.lKvV1H9NgGRn.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyenChuachucphuc-tv127.pdf
Nguyện Chúa chúc phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pR6xPSh-oFU)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2018/09/TV127-Thanh-Lam.pdf
Thánh vịnh 127 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VOWwSl6YDEo)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2018/09/TV127-Thanh-Lam.pdf
Vịnh ca 127 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=whka3O5tH4c)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhca127.pdf
Vinh phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4dbivrwQfqE)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhphucthay-kl.pdf
Dâng lễ : Dâng đời trăm năm mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thanh-vinh-127-cha-kim-long.M4n52Uj4A0.html)
http://www.dinh.dk/pdf/dangdoitramnam.pdf
Dâng tim yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1WCtZbHQ6YY)
http://www.dinh.dk/pdf/dangtimyeu.pdf
Dâng tình yêu mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-tim-yeu-dang-cap-nhat.dCPyhwGwfFpA.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12706&d=1462688222
Lễ dâng 5 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=upfR-L8v-k4)
http://nhacthanh.org/PDF/L/LeDang5--PhuongAnh.pdf
Lễ dâng tình trăm năm mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/le-dang-5-an-phuc.wUnS7MNe2dIh.html)
http://dinh.dk/pdf1/ledangtinhtramnam-dc.pdf
Hiệp lễ : Chung kết trầu cau mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BP52E6ch-kg)
http://www.dinh.dk/pdf/chungkettraucau.pdf
Hôn ước mp3 (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hon-Uoc-Lan-Hanh/ZW6UBO09.html)
http://www.dinh.dk/pdf/honuoc-nd.pdf
Kết giao lời nguyền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=R39QZbeIZPc)
http://www.dinh.dk/pdf/ketgiaoloinguyen-hn.pdf
Khi hoa nở miền Ca-na mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=znfHu8rtxo0)
http://www.dinh.dk/pdf/khihoanomienCana.pdf
Kinh cầu tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Bu7qMlq_a9E)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhcautinhyeu-nd.pdf
Sống cho người yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IUjM76LNtC0)
http://www.dinh.dk/pdf/songchonguoiyeu.pdf
Yêu trong tình Chúa mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/song-cho-nguoi-yeu-tam-ca-ao-trang.dWNoPpkUFUC5.html)
http://www.dinh.dk/pdf/yeutrongtinhChua.pdf
Kết lễ : Dâng Mẹ đời hôn nhân mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/yeu-trong-tinh-chua-gia-an.a5gv1IC6ch.html)
http://www.dinh.dk/pdf/dangMedoihonnhan-dch.pdf
Dâng Mẹ tình yêu mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-me-doi-hon-nhan-hanh-nguyen.do4s5mTcac4x.html)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/DangMeTinhYeu_vcg.pdf
Dâng Mẹ tình yêu chúng con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cWnIsgETFD8)
http://dinh.dk/pdf1/dangMetinhyeuchungcon-dc.pdf
Diễm tình ca 3 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fPgm1DaHChY)
http://www.dinh.dk/pdf/diemtinhca3.pdf
Mẹ ơi con xin đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=M1k8dU_B1ls)
http://mitram.saobiennhatrang.net/ducme/288-meoiconxinden.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=dHF3fRANgtk"]Xin Mẹ mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lien-khuc-me-oi-con-xin-den-me-oi-con-yeu-me-tuyet-mai-ly-ft-phi-nguyen.dHi62u36bJlK.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinMe-nk.pdf
Xin Mẹ thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sYlUh46_KRY)
http://www.dinh.dk/pdf/xinMethuong-mg.pdf