PDA

View Full Version : Lễ Thánh Phao lô Tông Đồ trở lại 25/01/2016thienngadt
22-01-2016, 06:19 PM
Lễ Thánh Phao lô Tông Đồ trở lại 25/01/2016

Nhập lễ : Thánh Phaolô trở lại
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhPhaolotrolai-pctn.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 116
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12438&d=1453461662
Thánh vịnh 116
http://www.dinh.dk/pdf/thanhPhalotrolai-tv116.pdf
Thánh Phaolô trở lại
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/pherophaolo/Dc_Tv116_Phaolo_xt.pdf
Dâng lễ : Xin dâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-dang-lm-jb-nguyen-sang.mjh5tQH7CaM1.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xindang-nk.pdf
Hiệp lễ : Thánh Phaolô trở lại
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhPhaolotrolai_pctn.pdf
Tôi biết , tôi đã tin vào ai
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/ToiBietToiDaTinVaoAi_hk.pdf
Tình Chúa cao vời mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-chua-cao-voi-phan-dinh-tung.1YsTT8oU5XQL.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhChuacaovoi.pdf
Thánh Phaolô tông đồ mp3 (https://nghenhacthanhca.com/music/listenone/6507/Thanh-Phaolo-Tong-Do/)
https://conggiaotv.com/thanhca/uploads/mpuploader/files/bai-hat-cua-nhac-sy-mai-nguyen-vu/thanhphaolotongdo-mnv.pdf
Thánh Phaolô tông đồ
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/thc3a1nh-phaolc3b4-tc3b4ng-c491e1bb93-the1babf-thc3b4ng.pdf