PDA

View Full Version : [Vạn Đời Con Tri Ân Cha]HTDS
14-11-2008, 06:24 AM
Lạy Cha kính yêu. Con xin dâng lên Cha những lời tri ân và ngợi khen Cha vạn đời. Mặc dầu trái tim con hiện giờ rất đớn đau. Con vẫn sống trong nước mất từ khi ra đời đến nay. Cha đã thấu hiễu hết mà phãi không? Hai chữ hạnh phúc chưa bao giờ đến với con, có lẽ chỉ đến với con khi nào con được về với Cha trên Thiên Quốc. Giữa dòng đời xuôi ngược đầy thương đâu, con chi có mình Cha thôi, ngòai Cha ra trên cỏi đời nầy con không còn ai nữa. Trải qua nhiều thử thách và biền cố trong cuộc sống hằng ngày, con giờ chẵng dám ước mơ điều gì hơn. Một điều nguyện ước là xin Cha ban cho con từ nay đừng mơ ước điều gì nữa. Không biết những tháng ngày kế tiếp của con sẽ ra sao. Nhưng dù thế nào đi nữa vẫn một lòng với tất cả trái tim kính yêu trong cậy và tín thác tất cả vào ban tay dịu hiền của Cha.

forget_me_not
14-11-2008, 09:36 AM
Lạy Cha kính yêu. Con xin dâng lên Cha những lời tri ân và ngợi khen Cha vạn đời. Mặc dầu trái tim con hiện giờ rất đớn đau. Con vẫn sống trong nước mất từ khi ra đời đến nay. Cha đã thấu hiễu hết mà phãi không? Hai chữ hạnh phúc chưa bao giờ đến với con, có lẽ chỉ đến với con khi nào con được về với Cha trên Thiên Quốc. Giữa dòng đời xuôi ngược đầy thương đâu, con chi có mình Cha thôi, ngòai Cha ra trên cỏi đời nầy con không còn ai nữa. Trải qua nhiều thử thách và biền cố trong cuộc sống hằng ngày, con giờ chẵng dám ước mơ điều gì hơn. Một điều nguyện ước là xin Cha ban cho con từ nay đừng mơ ước điều gì nữa. Không biết những tháng ngày kế tiếp của con sẽ ra sao. Nhưng dù thế nào đi nữa vẫn một lòng với tất cả trái tim kính yêu trong cậy và tín thác tất cả vào ban tay dịu hiền của Cha.

Lạy Cha! xin Cha thương đến người con đang kêu xin Cha, xin Cha thêm sức mạnh, bình an nơi người con đang kêu cầu Cha để vững tin bước đi trên con đường đời. Chúa sẽ cùng đồng hành với bạn trên mọi nẻo đường, bạn hãy tin thì sẽ được.
Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen Cha đến muôn đời. Amen:nhay::nhay::nhay:

littlewave
14-11-2008, 09:51 AM
Không biết những tháng ngày kế tiếp của con sẽ ra sao. Nhưng dù thế nào đi nữa vẫn một lòng với tất cả trái tim kính yêu trong cậy và tín thác tất cả vào ban tay dịu hiền của Cha.

Vâng, tín thác vào TY vĩnh cửu của TC. Nguyện xin cho tâm hồn bạn lắng đọng những nỗi đau và thấm dần sự an bình của trời cao mà khi về trời Chúa đã để lại cho chúng ta. Biết là không dễ, đường Jesus là đường Thập giá mà, nhưng... hãy mở lòng đón nhận nhé!

sue
14-11-2008, 10:57 AM
Lạy Cha - xin lắng nghe chúng con ...........