PDA

View Full Version : Thư ngỏ : Về việc ủng hộ xây dựng nhà thờ Dầu Tiếngthienngadt
25-02-2016, 09:38 PM
Thư ngỏ : Về việc ủng hộ xây dựng nhà thờ Dầu Tiếng

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12502&d=1456411169

Địa chỉ liên lạc :
Lm. Giuse Nguyễn Thái Nghĩ
Nhà thờ Dầu Tiếng, Khu phố 4, Thị Trấn Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại : 0939.703237 0650.3561511
Email: ntnghi@ymail.com

-Tài khoản Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bình Dương số : 0281000629664
-Tài khoản Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNTVN Bình Dương số : 5500205655379
-Tên Tài Khoản : Nguyễn Thái Nghĩ

Caohuong
05-03-2016, 02:44 PM
Qua cô thienngadt, được biết vào ngày Chúa Nhật IV Mùa Chay (06.03.2016), giáo xứ Dầu Tiếng sẽ cử hành thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ.

Nguyện xin Thiên Chúa là viên đá Góc tường, Ngài đã xây dựng Hội Thánh trên nền tảng các tông đồ. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa biết nhân danh Chúa, kính sợ Chúa, yêu mến và đi theo Chúa; để mỗi người trong giáo xứ Dầu Tiếng cũng như các vị ân nhân biết làm rạng rỡ danh Chúa bằng việc mở rộng tấm lòng xây dựng nhà thờ như là xây dựng Thành Đô vĩnh cửu trên trời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.