PDA

View Full Version : Thánh ca phụng vụ Năm Thánh Lóng Chúa Thương Xót.Nguyễn Quang Huy
27-02-2016, 12:15 PM
Xin giới thiệu thánh ca "XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA" của tác giả Đặng Ngọc Ẩn, đã được Đức Cha Đa-minh Nguyễn Chu Trinh Giám Mục Gp Xuân Lộc ấn ký Imprimatur ngày 29/1/2016. Và là Thánh ca dùng phụng vụ Năm Thánh Lóng Chúa Thương Xót.


DOWNLOADPDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/XinlongthuongxotChua_Dangngocan.pdf) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/XinlongthuongxotChua_Dangngocan.pdf