PDA

View Full Version : Đáp ca Lễ Thánh Giuse : Miêu duệ Ngườithienngadt
16-03-2016, 09:54 PM
Đáp ca Lễ Thánh Giuse : Miêu duệ Người

Sáng tác : Hồng Bính

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12594&d=1458140039

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12595&d=1458140047


Đã Imprimatur