PDA

View Full Version : Xin Chúa thương mẹ cha 3 - Xuân Đànxuandan22
27-03-2016, 09:40 AM
Xin Chúa thương mẹ cha 3
Nhạc và lời: Xuân Đàn
Bản nhạc đã được Imprimatur.


https://www.youtube.com/watch?v=DU4awah3ZKs
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/XuanDan/XinChuaThuongMeCha3_xd.pdf