PDA

View Full Version : Chúc Tụng Lòng Chúa Thương Xót (Thơ: Trầm Thiên Thu - Nhạc: Tuấn Kim)giusehien
01-04-2016, 04:15 AM
Chúc Tụng
Lòng Chúa Thương Xót

Thơ: Trầm Thiên Thu
Nhạc: Tuấn Kim


http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/CHUC%20TUNG%20LONG%20THUONG%20XOT%20CHUA%20FINALDONE_1_zpsvl2jtx8p.jpg12631