PDA

View Full Version : Ca Tiếp Liên Lễ Ngũ Tuần (Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Tuấn Kim)giusehien
12-04-2016, 09:56 AM
Ca Tiếp Liên Lễ Ngũ Tuần


Thơ: Xuân Ly Băng
Nhạc: Tuấn Kim


http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/Ca%20Tiep%20Lien%20Le%20Ngu%20Tuan_%20pdf_%20Tuan%20Kim-%20Tho%20Xuan%20Ly%20%20%20Bang_zps0wkqozd2.jpg