PDA

View Full Version : Video Phim Công Giáo: Tuyển chọn các bộ phim hay nhất về các Thánhdoanhnghiepconggiao
04-07-2016, 11:49 PM
12794

Xem phim về các Thánh nổi tiếng được nhiều người biết đến của Giáo Hội Công Giáo


VIDEO PHIM CÔNG GIÁO: TUYỂN CHỌN CÁC BỘ PHIM HAY NHẤT VỀ CÁC THÁNH
Các bạn chọn phim muốn xem sau đó click vào các link (đã rút gọn) để xem phim:
Lưu ý: Sau khi click vào Link xem phim, xin đợi 5 giây sau đó click vào “SKIP AD” ở phía trên cùng bên tay phải, hệ thống sẽ tự động chuyển vào trang xem phim.
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu http://adf.ly/1br4p0 (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadf.ly%2F1br4p0&h=xAQG1Ilc2AQERUClexbnkOosnxSxU1Rqrf80YQA69UHOuoA&enc=AZM7RVBGTpxj7qIzz8-Pt_uETHRRY2Eh_s58w86OUL2W9yhqKZor3hjnxrYYa5PdgEA7USi3fwQ-UsZKOVNQvNs59ebLdX5TrrYuUEt7ldY16C6IZgpyHM57zMbVNeKcd2i1n8VctWcR3Av3G2guiSR21-SXh2AloFd3HGIeNwv95e4fWTPrrpn070sikstqPUA&s=1)
Thánh Augustino (Phần 1: http://adf.ly/1br4Ba) (Phần 2: http://adf.ly/1br4H1 (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadf.ly%2F1br4H1&h=cAQEq9ii4AQGkkiByK8yDboE-6dvgY8Mj4EksiK_-FGsKBA&enc=AZM7UMW4H7tGujq1L2VFt_jttT--8fSXUNTMVqzmOlJk6o0nBTkn-iOApamDA7WkUKMDPgn1uMSnrtHAVNwyvuwgI8R0X-I9EzMlqqKMC-yYLEgYuwhRdQA4Jy82O_AsEe_VzMqQ5tpb_9Xx5qbyaIgnZ6ysH4weNFokAjWwG4fBXIAeKaXOYajxbKCkeB1f9WQ&s=1))
Thánh Martin The Porres (Phần 1: http://adf.ly/1br3er (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadf.ly%2F1br3er&h=dAQHNkEleAQHEW9cqYTishxVtGEfl_LkJvPCGvwOS1MPQwQ&enc=AZPxyIuZtvVHMzAIv9eRy-GwzPIn7yRwnYjO0IkriS6zivP2gpI3cUcb7SlnrVt8kJCEOgv-voF6ewlhufXe90Hr4VhOVFTC41vNwa5iVg34qRZC_-WOEVmtPj9zp9nRKL33wZa4IzHnbO1H1XmyHrb_wIY8Iin4bVJwvFWdjNC-0JH5XOWvtfc25BHp7NwEAGc&s=1)) (Phần 2: http://adf.ly/1br3m4 (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadf.ly%2F1br3m4&h=EAQGGs1HPAQE6Th6cdIRs9-FlfGLEq4hxI0cy2OGTnNs7kg&enc=AZMB-6KIgjDZagnyfYNm4cx0ePv2heQx_6uKDeYCflLu2t-2WPM7MsAzjueDrQ12iW_82d3on-T-OmtKAxChhICB_1Xc49gp58dhI_i5hFnusgynztWz7mblpNFvD42OTUmMpND6i0YJE0iywOc7mR2ntShUp8x8PUIMQrY6AYBrwEN-3hakmfieFT3i3oGKmwI&s=1))
Thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại http://adf.ly/1br5bJ
Sách Khải Huyền Của Thánh Gioan – Những Thị Kiến Ngày Quan Lâm http://adf.ly/1br2Zr (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadf.ly%2F1br2Zr&h=xAQG1Ilc2AQGe9ag1DFBjVWoJsgjOPWUt-CzVAE8M16F18w&enc=AZNP0Mhij8PaFpgfUmuKWLg8lKV9SGmUd4LKBGrGpwzPnF5Gv9Hd2cwERpsnWa61TtmN2uMl9tzgS8Whltpr_rk-H76OxcPBJFycQwZggfKVavvcSJV_Ky1XHXbKlqQCAf1wD2-ec6Hj4HA0GTlS82K1SpAacH2-_VBtoLzdHRN9eIhF6z6xZLVOeVYAn2UHlO0&s=1)
Thánh nữ Faustina http://adf.ly/1br5B4 (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadf.ly%2F1br5B4&h=bAQGEcaGUAQEcAT6SSE3d6McisA3xD5FghW5Ff45q34PHyw&enc=AZPyCSTmqldc59bXo3hZ6WYdAT0AnelDBAuLuPA11rvd1FBUzxMUXKfnxrGTzaK8RHqoiNQ7eGzoWQIP9StC_c0ofSF9kvCtHwlI9vI_6_xwBNQUCGTLVEnBZs0JDGeqApg18jfMP6LflT0uX7X9fo5w6CnMTNJQXIIB6_P0UXnJKTmWuPsYt7Oz0MUun2vCJWc&s=1)
Đời Thương Khó Của Thánh Bernadette (Phần 1: http://adf.ly/1br27e) (Phần 2:http://adf.ly/1br2Jj (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadf.ly%2F1br2Jj&h=TAQGDmkgIAQEY1ig_hPNL1-wIizFqgY5Awl7e3EdeZWS62Q&enc=AZO2sKHltKoPwcA2Ga9JBIxIo7kz5-R28SCGQpVjtcWafME1CnLEgCWSzxayj9IK8vcVtMXG0LwJqborjc1TRr4GconqodB1wf-DHQENresDzEk46tXO7WXIEODj93jpn0K1BFBvVsLVSnAV64rhPy3jyAejG7S-13tcAvoHsjCsdaAY5Al9iF0TIgDiVBn1was&s=1))
Thánh Gioan Thánh Giá http://adf.ly/1br2p1 (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadf.ly%2F1br2p1&h=nAQGl_ddSAQHXwQzJV-Z5QejRIfK1iag119x9pnztaLcFYA&enc=AZMesqEAo9zGug5mjwBZgbjTqXbHCIPhmgicG-RiSs0H9OScW7m2z2SZzF8vVEstK92opIlJMCICLa_P39vU5rgQWQR_JcrmKu4B-AvA-DvRt2zjVqiuvxI0CInUSHoeSxT3z4SXr1H0g-D2FaB7Y6ru5CDRSFAAMLsHTJoahX35C9XeWl0XXk7UU2kD027QNg4&s=1)
Cha Thánh Padre Pio http://adf.ly/1br52o (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadf.ly%2F1br52o&h=SAQF9qtCYAQFfZ_5LuhL4VUc65uGfkH8oQ_Zr6ggGfTD5CA&enc=AZN4gjpKOMfKin1r6lZv-jYDbxi_HonpdpVwSB8RFqpYFqYmO_L55vSi9gqHKOcavwf41Ss58s_58u1YhyIyrGTUPdWwbLyvPHM8TqtEIeDeiLCdTaUfik6cWJAz_n0aTCcvOGf_zfGRmfIp1e39Q3i6nPPu_SVUwuSqztMcZ_WBsWbaSb2flsuVNzScijqQnKU&s=1)
Thánh Bakhita http://adf.ly/1br6an (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadf.ly%2F1br6an&h=wAQHtNZhAAQFjGj0b2m_ABNw-TBm8k1Aw0DOuvoJTdch-oQ&enc=AZNULiVejEqxL13xfaR9x9eSnx1kFZJm4cpzJceWirq4U7LIsebXPGDCjNnFu3_K3kt54svYbQvjCflwBKO8smSb5v7_oHw1a098ZRqEPX49_nNpxsooSfeCtmyfMZfY7sUIQQHejFIK5yclrPbRQW125ZjK515yZ0f5hKoWTE21i50VaJsRyHvunBlTpFUGJTo&s=1)
Thánh Giuse Desa (Phần 1: http://adf.ly/1br6xx) (Phần 2: http://adf.ly/1br73I)