PDA

View Full Version : Lễ Đức Mẹ sầu bi 15/09thienngadt
25-07-2016, 10:57 PM
Lễ Đức Mẹ sầu bi 15/09

Nhập lễ : Mừng kính Đức Mẹ sầu bi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mung-kinh-duc-me-sau-bi-va.dYuDPnOXdMbK.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12845&d=1469463559
Dâng Mẹ sầu bi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9Afq9nfw2aI)
http://www.dinh.dk/pdf1/dangMesaubi-cn.pdf
Mẹ sầu bi
http://www.dinh.dk/pdf/Mesaubi-sd.pdf
Kinh đầu lễ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/kinh-dau-le-lm-jb-nguyen-sang.dDLWU54OfM2E.html)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhdaule.pdf
Dâng lễ với Mẹ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-le-voi-me-an-phuc.bva19UkQEI3v.html)
http://www.dinh.dk/pdf/danglevoiMe-nk.pdf
Đức Mẹ sầu bi
http://www.dinh.dk/pdf/DucMesaubi-pctn.pdf
Mẹ sầu bi
http://www.dinh.dk/pdf/Mesaubi-kl.pdf
Đáp ca : Lễ Đức Mẹ sầu bi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rOwjydLODVU&feature=youtu.be)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/15-9.pdf
Thánh vịnh 30 mp3 (http://k003.kiwi6.com/hotlink/kbnpiilc1z/m_ngay_15_9_LE_DUC_ME_SAU_BI_tv_30_chunghc_2_.mp3)
http://k007.kiwi6.com/hotlink/fk0hnz7h7p/m_ngay_15_9_LE_DUC_ME_SAU_BI_tv_30.pdf
Thánh vịnh 30 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2Gxaq5aRrsk)
http://4.bp.blogspot.com/-OpP8xQH-jtM/UFvVVLuXWJI/AAAAAAAAAGY/N-CE9DWKPbc/s640/Chua+la+nui+da+(TV30)+tr1.TIF
http://3.bp.blogspot.com/-X8b3z181wqc/UFvUyZxIaRI/AAAAAAAAAGQ/M98H5ECo7AA/s640/Chua+la+nui+da+(TV30)+tr2.TIF
Dâng lễ : Với Mẹ con dâng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17566)
http://www.dinh.dk/pdf/voiMecondang.pdf
Với Mẹ con dâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/voi-me-con-dang-emmanuel.CUAxCHUtlQ0K.html)
http://www.dinh.dk/pdf/voiMecondang-tn.pdf
Hiệp lễ : Tưởng niệm Golgotha mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tuong-niem-golgotha-an-phuc-ft-thien-nga.zFewlGPWPNtW.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tuongniemGolgotha.pdf
Chuyện một chiều tím
http://www.calendi.com/thanhnhac/uploaded/nam/Chuyen mot chieu tim.pdf
Chiều Canvê mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Dku7IWjDtSI)
http://dinh.dk/pdf/chieuCanve.pdf
Trên đỉnh Canvê mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZwqQC7rnspA)
http://dinh.dk/pdf/trendinhCanve-dch.pdf
Chiều tím Canvê mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=G2gvLm1mQWA)
http://www.calendi.com/thanhnhac/uploaded/domi.huy/ChieuTimCanve_ph.pdf
Mẹ sầu bi
http://www.dinh.dk/pdf1/Mesaubi-vx.pdf
Mẹ vạn sầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vBCb85brO5c)
http://www.dinh.dk/pdf/Mevansau-tl.pdf
Kết lễ : Canvê chiều mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/canve-chieu-an-phuc.WSMHSHLXiCSh.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Canvechieu-vn.pdf
Mẹ đứng đó mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-dung-do-mai-thien-van.dniETgUIxqAM.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Medungdo.pdf
Mẹ đồng công mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-dong-cong-an-phuc.SFv4PxF7rJ4y.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Medongcong.pdf
Mẹ sầu bi
http://www.dinh.dk/pdf/Mesaubi.pdf
Mẹ sầu bi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Peouw5QQ6Cg)
http://www.dunglac.info/upload/htmlarea/upload/insert_1332148043.jpg