PDA

View Full Version : Lớp Bình Ca - LM Kim Long đứng lớp tại TTMV TGPSaigonthanhhuy456
12-09-2016, 03:20 PM
Ghi âm bài giảng lớp học Bình Ca do nhạc sư LM. Kim Long giảng dạy tại Trung tâm mục vụ TGP Sài Gòn, từ ngày 17/9/2015 đến 6/1/2016.


Xin chân thành chia sẻ đến anh chị em:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbMhZ1zJTXqBBWd8oxQiOJsdC64kkOz5c

Keywords: nhạc bình ca, gregorio, Plainchant, Plain Song, Bình ca Thánh vịnh (Psalmodic Plainchant), Bình ca Tiền ca (Antiphonal Plainchant)