PDA

View Full Version : Têrêsa - Tình Yêu (Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Tuấn Kim)giusehien
29-09-2016, 06:59 AM
Têrêsa - Tình Yêu

Thơ: Xuân Ly Băng
Nhạc: Tuấn Kim


http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/TEREXA%20TINH%20YEU%20FINAL%20DONE_001_zpsxorzw0pn.jpg