PDA

View Full Version : Bà Góa Naim (Thiên Duyên)hongbinh
26-05-2016, 08:50 PM
Hồng Bính xin giới thiệu cùng các bạn một số nhạc phẩm thánh ca Tin Mừng của Thiên Duyên, tức thienngadt, 1 thành viên rất quen thuộc với chúng ta trong diễn đàn thanhcavietnam.info.forum.


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/bagoanaim-td-2t.PDF