PDA

View Full Version : Chương trình Cứu trợ NNBL Miền Trung 2016 theo thư kêu gọi của HĐGMVNdvtung
20-10-2016, 08:44 AM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ThienNguyen/CuuTroMienTrung2016/ThuKeuGoiCuuTroMienTrung-2016.jpg

dvtung
20-10-2016, 08:54 AM
Trong tình hiệp thông, chia sẻ, BQT-TCVN mở Topic này, kêu gọi ACE Thành viên hãy chung tay trợ giúp cho nạn nhân bão lụt Miền Trung.

Tài chánh góp cho chương trình xin đăng lên topic này ... và gửi về một trong các địa chỉ sau:


1. Các Tài khoản của Ủy ban BAXH CARITAS VIỆT NAM (trong Thư kêu gọi):
2. Nhóm Tài Chánh TCVN:
Tên chủ tài khoản: Đoàn Văn Tùng
Số tài Khoản: 711A-9017731-6
Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ninh Thuận
Nếu ACE ở Hải Ngoại, xin ghi thêm mã code của Ngân Hàng để gửi Kiều Hối: ICBVNN 610
Địa chỉ: 468 Thống Nhất, phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
3. Ủng hộ đến Tài khoản Paypal của TCVN (Xin ghi rõ Cứu trợ NNBL Miền Trung):
https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_donateCC_LG.gif (https://www.paypal.com/vn/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=0RyLuoJcmyHJXKP59QaBuw02NnauH-hzlXIUXqwFJ3i4p_-K9NHSiLx2qSS&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d4fe1dd75ca3bd4f11d72275b28239088)Chúng tôi sẽ tập hợp, để gửi về Ủy ban BAXH CARITAS VIỆT NAM.


Thông tin liên lạc Nhóm tài Chánh:
Điện thoại: (+84)0913.882.036
Email: dvtungnt@gmail.com (http://dvtungnt@gmail.com)
***


Trong khả năng có hạn, xin thay mặt BQT-TCVN và Nhóm Tài Chánh, sẽ gửi số tiền cứu trợ NNBL Miền Trung là: 5,000,000 VNĐ (Năm triệu đồng)

dvtung
20-10-2016, 04:50 PM
Nhóm Tài Chánh TCVN xin cập nhật tiền Cứu trợ NNBL Miền Trung 2016:

- BQT-TCVN: 5.000.000 (Năm triệu đồng)
- Anh Caohuong (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?15291-caohuong.html): 1.000.000đ (Một triệu đông)
- Chị Nguyễn Thị Mai (Nauy): 3.000.000đ (Ba triệu đông) - Chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) chuyển tiếp.
- mimosa_jolly (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=51) trích từ "Quỹ Chia sẻ yêu thương TCVN": 2.000.000đ (Hai triệu đông)
- onggiachonggay_99 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=809): 1.000.000đ (Một triệu đồng)
- JB.Lưu Hùng Vương (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=11428):100.000đ (Một trăm nghìn đồng)
- Chị Anh Đào (Thi Sĩ Từ Linh) Trưởng phòng cho biết là của Phòng Cầu nguyện Online Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống (http://mekhiettam.org/home/mkt.php?a=home): 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) - Chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) chuyển tiếp.
- Chị Trầm Hương (Pháp): 100 EURO (# 2.410.587đ) - Chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) chuyển tiếp.
- Chị Ban Mai (Pháp): 100 EURO (#2.410.587đ) - Chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) chuyển tiếp.
- Anh Chị Bóng Chiều Dương (Pháp): 100 EURO (#2.410.587đ) - Chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) chuyển tiếp.
- Chị Xế Chiều Hồng (Nauy): 150 USD (#3.342.000đ) - Chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) chuyển tiếp.
- Chị Thiên Ân (Thụy Sĩ): 100 CHF (#2.217.000đ) - Chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) chuyển tiếp.
- Bé Nini: 500.000đ- mimosa_jolly (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=51) chuyển tiếp.
- Thành viên TCVN (ẩn danh): 1.000.000đ (Một triệu đồng)
- Nhạc sỹ Cô Đơn 414: 1.000 USD (#22.295.000đ)

- Tổng: 68.685.761đ (Sáu mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn, bảy trăm sáu mươi một đồng)

Cập nhật lúc 13giờ 25' ngày 12/11/2016

josephine le anh
21-10-2016, 03:31 AM
Lê Anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?14-josephine-le-anh.html) xin chuyển số tiền 3.000.000 ĐVN (3 Triệu đồng VN) của Chị Nguyễn Thị Mai (Nauy) cứu trợ Miền Trung 2016.
Xin thay mặt BQT-TCVN cảm ơn Chị đã đồng hành cùng chương trình.
Xin Chúa chúc lành cho Chị và gia đình.

mimosa_jolly
21-10-2016, 02:10 PM
*** Anh dvtung (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=13), Chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) ơi, em xin phép trích trong " Quỹ chia sẻ yêu thương" số tiền: 2.000.000 vnđ cứu trợ miền trung nha. Em sẽ gởi vào tài khoản Anh Tùng nhé.

** Mong ước sẽ có thật nhiều tấm lòng yêu thương cùng chung tay giúp cho miền trung đang đau thương quá...

dvtung
22-10-2016, 09:55 AM
onggiachonggay_99 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=809) ủng hộ Chương trình, góp phần Cứu trợ bà con bị bão lụt Miền Trung.
Số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng).
(Xin thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=809) đã đồng hành cùng chương trình)

dvtung
22-10-2016, 07:14 PM
JB.Lưu Hùng Vương (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=11428) ủng hộ Chương trình, góp phần Cứu trợ bà con bị bão lụt Miền Trung.
Số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).
(Xin thay mặt BQT-TCVN cảm ơn JB.Lưu Hùng Vương (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=11428) đã đồng hành cùng chương trình)

josephine le anh
23-10-2016, 01:25 PM
Lê Anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?14-josephine-le-anh.html) xin chuyển số tiền 20.000.000 ĐVN (Hai mươi triệu đồng VN) do Chị Anh Đào (Thi Sĩ Từ Linh) trưởng phòng cho biết là của Phòng Cầu nguyện Online Mẹ Khiết Tâm Bảo vệ sự sống (http://mekhiettam.org/home/mkt.php?a=home) góp phần cứu trợ bà con bị bão lụt Miền Trung.

Xin thay mặt BQT-TCVN cảm ơn sự nhiệt tình, hy sinh của các ACE Phòng cầu nguyện Online Mẹ Khiết Tâm Bảo vệ sự sống (http://mekhiettam.org/home/mkt.php?a=home) đã đồng hành cùng chương trình.

josephine le anh
23-10-2016, 01:31 PM
Lê Anh (http://mekhiettam.org/home/mkt.php?a=home) xin chuyển số tiền 100 EURO (#2.410.587 ĐVN) của Chị Trầm Hương (Pháp) Phòng cầu nguyện Online Mẹ Khiết Tâm Bảo vệ sự sống (http://mekhiettam.org/home/mkt.php?a=home) góp phần cứu trợ bà con bị bão lụt Miền Trung 2016.

Xin thay mặt BQT-TCVN cảm ơn Chị Trầm Hương đã đồng hành cùng chương trình.

josephine le anh
23-10-2016, 01:31 PM
Lê Anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?14-josephine-le-anh.html) xin chuyển số tiền 100 EURO ( # 2.410.587 ĐVN ) của Chị Ban Mai (Pháp) Phòng cầu nguyện Online Mẹ Khiết Tâm Bảo vệ sự sống (http://mekhiettam.org/home/mkt.php?a=home) góp phần cứu trợ bà con bị bão lụt Miền Trung 2016.

Xin thay mặt BQT-TCVN cảm ơn Chị Ban Mai đã đồng hành cùng chương trình.

josephine le anh
23-10-2016, 01:39 PM
Lê Anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?14-josephine-le-anh.html) xin chuyển số tiền 100 EURO (#2.410.587 ĐVN) của Anh Chị Bóng Chiều Dương (Pháp) Phòng cầu nguyện Online Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống (http://mekhiettam.org/home/mkt.php?a=home) góp phần cứu trợ bà con bị bão lụt Miền Trung 2016.

Xin thay mặt BQT-TCVN cảm ơn Anh Chị Bóng Chiều Dương đã đồng hành cùng chương trình.

josephine le anh
23-10-2016, 01:43 PM
Lê Anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?14-josephine-le-anh.html) xin chuyển số tiền 150 USD (#3,342.000 ĐVN) của Chị Xế Chiều Hồng (Nauy) Phòng Cầu Nguyện Online Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống (http://mekhiettam.org/home/mkt.php?a=home) góp phần cứu trợ bà con bị bão lụt Miền Trung 2016.

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn Chị Xế Chiều Hồng đã đồng hành cùng chương trình.

josephine le anh
23-10-2016, 01:47 PM
Lê Anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?14-josephine-le-anh.html) xin chuyển số tiền 100 CHF (#2.217.000 ĐVN) của Chị Thiên Ân (Thụy Sĩ) Phòng Cầu Nguyện Online Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống (http://mekhiettam.org/home/mkt.php?a=home) góp phần cứu trợ bà con bị bão lụt Miền Trung 2016.

Xin thay mặt BQT-TCVN cảm ơn Chị Thiên Ân đã đồng hành cùng chương trình.

mimosa_jolly
23-10-2016, 01:47 PM
** Bé Nini xin gởi 500.000 vnđ chung tay cùng miền trung. Cám ơn Con.

dvtung
25-10-2016, 03:31 PM
Một Thành viên Diễn đàn TCVN (ẩn danh) ủng hộ Chương trình, góp phần Cứu trợ bà con bị bão lụt Miền Trung.
Số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng).
(Xin thay mặt BQT-TCVN cảm ơn Thành viên ẩn danh đã đồng hành cùng chương trình)

dvtung
12-11-2016, 01:21 PM
Nhạc sỹ Cô Đơn 414 ủng hộ Chương trình, góp phần Cứu trợ bà con bị bão lụt Miền Trung.
Số tiền 1.000 USD (Một nghìn đô Mỹ) # 22.295.000đ (Hai mươi hai triệu, hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng).
(Xin thay mặt BQT-TCVN cảm ơn Nhạc sỹ Cô Đơn 414 đã đồng hành cùng chương trình)

dvtung
12-11-2016, 01:42 PM
Nhóm Tài Chánh TCVN xin cập nhật tiền Cứu trợ NNBL Miền Trung 2016:

- BQT-TCVN: 5.000.000 (Năm triệu đồng)
- Anh Caohuong (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?15291-caohuong.html): 1.000.000đ (Một triệu đông)
- Chị Nguyễn Thị Mai (Nauy): 3.000.000đ (Ba triệu đông) - Chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) chuyển tiếp.
- mimosa_jolly (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=51) trích từ "Quỹ Chia sẻ yêu thương TCVN": 2.000.000đ (Hai triệu đông)
- onggiachonggay_99 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=809): 1.000.000đ (Một triệu đồng)
- JB.Lưu Hùng Vương (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=11428):100.000đ (Một trăm nghìn đồng)
- Chị Anh Đào (Thi Sĩ Từ Linh) Trưởng phòng cho biết là của Phòng Cầu nguyện Online Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống (http://mekhiettam.org/home/mkt.php?a=home): 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) - Chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) chuyển tiếp.
- Chị Trầm Hương (Pháp): 100 EURO (# 2.410.587đ) - Chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) chuyển tiếp.
- Chị Ban Mai (Pháp): 100 EURO (#2.410.587đ) - Chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) chuyển tiếp.
- Anh Chị Bóng Chiều Dương (Pháp): 100 EURO (#2.410.587đ) - Chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) chuyển tiếp.
- Chị Xế Chiều Hồng (Nauy): 150 USD (#3.342.000đ) - Chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) chuyển tiếp.
- Chị Thiên Ân (Thụy Sĩ): 100 CHF (#2.217.000đ) - Chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) chuyển tiếp.
- Bé Nini: 500.000đ- mimosa_jolly (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=51) chuyển tiếp.
- Thành viên TCVN (ẩn danh): 1.000.000đ (Một triệu đồng)
- Nhạc sỹ Cô Đơn 414: 1.000 USD (#22.295.000đ)

- Tổng: 68.685.761đ (Sáu mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn, bảy trăm sáu mươi một đồng)

Cập nhật lúc 13giờ 25' ngày 12/11/2016

Chương trình của BQT-TCVN cũng đã hơn 20 ngày, số tiền cũng đã tương đối:
BQT-TCVN thiết nghĩ nên kết sổ đợt 1, chuyển gấp đến UBBAXH CARITAS Việt Nam, để góp phần cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung.

BQT-TCVN bổ sung để tổng số tiền tròn số, thuận tiện chuyển và sử dung:
- Tổng tiền kết đợt 1:
68.685.761đ (Sáu mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn, bảy trăm sáu mươi một đồng)
- Bổ sung từ quỹ của BQT-TCVN:
1.314.239đ (Một triệu, ba trăm mười bốn nghìn, hai trăm ba mươi chín đồng).

Vậy chương trình tổng kết đợt 1 - Cứu trợ NNBL miền Trung là:
70.000.000đ (Bảy chục triệu đồng).


Vào ngày thứ 2 (14/11/2016), BQT-TCVN sẽ chuyển đến UBBAXH CARITAS Việt Nam, đăng chứng từ lên topic này.

Xin trân trọng thông tin cùng ACE.

ThanhCaVN
13-11-2016, 04:24 PM
Từ: BQT-TCVN <thanhcavn@yahoo.com>
Ngày: Thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2016
Chủ đề: Website thanhcavietnam.co (https://thanhcavietnam.co/) gửi tiền cho "Chương trình Cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung"
Tới: "caritasvietnamccsa@gmail.com" <caritasvietnamccsa@gmail.com>

Kính thưa quý Cha Ủy Ban Bác Ái xã Hội CARITAS Việt Nam,

Chúng con là Ban Điều Hành Website thanhcavietnam.co (https://thanhcavietnam.co/)
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, qua thư ngày 18/10/2016 về việc Cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung, BĐH Website TCVN chúng con đã phát động chương trình bằng 1 Topic trên Diễn đàn:

Chương trình Cứu trợ NNBL Miền Trung 2016 theo thư kêu gọi của HĐGMVN (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?55736-chuong-trinh-cuu-tro-nnbl-mien-trung-2016-theo-thu-keu-goi-cua-hdgmvn.html&p=180251#post180251)

Đến nay, chúng con đã được nhiều thành phần gồm BQT, thành viên, cộng tác viên, ca nhạc sỹ và các Website bạn hưởng ứng, chung tay chia sẻ cùng ACE miền Trung.

Chương trình chúng con sẽ còn kéo dài, nhưng việc cứu trợ là hết sức cấp bách.
Vì vậy chúng con sơ kết đợt 1 (từ 20/10 đến 12/11/2016).
Số tiền tổng kết được là 70.000.000đ (Bảy chục triệu đồng).
Vì liên quan đến tài chánh trên Mạng Internet, nên Ban Điều Hành Website TCVN chúng con luôn chi tiết, công khai cho rõ ràng.
Bởi vậy chúng con dùng email này để liên lạc trước để thông tin đến quý Cha Ủy Ban Bác Ái xã Hội CARITAS Việt Nam.
Sau đó vào ngày thứ 2 tới (14/11/2016), chúng con sẽ chuyển tiền vào Tài khoản của Ủy Ban Bác Ái xã Hội CARITAS Việt Nam: (Và đăng biên lai nộp tiền lên Topic để ACE được biết).
1. Tên tài khoản: UBBAXH CARITAS VIET NAM
2. Số tài khoản
- Số tài khoản cho tiền VND: 033.1.00.379133.5
- Ngân hàng: Vietcombank
Chi nhánh Bến Thành, 69 Bùi Thị Xuân, Q.1, Tp. HCM

Kính chúc quý Cha luôn hồn an xác mạnh, Ủy Ban Bác Ái xã Hội CARITAS Việt Nam luôn thuận lợi trên con đường thực thi ý Chúa.

Trong kính!
------------------------------ --------------------
BQT- ThanhCaVietNam.Net


Dong Vu Ngoc Vu <vinxuanvu@yahoo.co.uk> (vinxuanvu@yahoo.co.uk) Ðến Vietnam Caritas (caritasvietnamccsa@gmail.com) thanhcavn@yahoo.com

Kính gửi Ban Điều Hành Website Thánh Ca Viet Nam

Xin thay mặt cho những bà con nạn nhân của cơn lũ lụt tại Hà Tỉnh và Quảng Bình vừa qua, cám ơn các bạn thuộc Ban Điều Hành Website Thanh Ca Viet Nam.

Lời ca tiếng hát phát xuất từ trái tim của các bạn dâng lên Thiên Chúa, được Ngài chúc lành đã trở nên món quà trân quý dành cho những người anh em trong hoàn cảnh khó khăn.
Thật tuyệt vời.
Xin cám ơn các bạn.
Chúng tôi sẽ chuyển những món quà đó đến các anh chị em đau khổ của chúng ta.
Họ sẽ mừng lắm
Thân mến chào các bạn

Linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng
Caritas Việt Nam

dvtung
14-11-2016, 10:28 AM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ThienNguyen/CuuTroMienTrung2016/GiayNopTien1.jpg

Xin thay mặt BQT-TCVN, chân thành cảm ơn:

- Quý ACE thành viên Website và khách viếng thăm đã ủng hộ chương trình của BQT-TCVN.
- Cảm ơn quý Ca - Nhạc sỹ đã cùng đồng hành với chương trình.
- Cảm ơn ACE Phòng Cầu nguyện Online Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống (http://mekhiettam.org/home/mkt.php?a=home) , ACE Hải Ngoại đã đóng góp vào chương trình này, thông qua chị josephine le anh (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14) .
Rất mong ACE cùng cầu nguyện để chương trình được tiếp tục, nhằm chia sẻ khó khăn của nạn nhân bão lụt miền Trung.
Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý ACE.

ThanhCaVN
16-11-2016, 07:00 PM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ThienNguyen/CuuTroMienTrung2016/ThuCamOnWebsiteThanhCaVietNam.pdf