PDA

View Full Version : ỦNG HỘ TCVNjosephine le anh
23-10-2016, 01:54 PM
LêAnh xin chuyển số tiền 100 USD (#2. 228.000 ĐVN) của Thi Sĩ Từ Linh (Trưởng Phòng Cầu Nguyện Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống (http://mekhiettam.org/home/mkt.php?a=home)) ủng hộ cho TCVN duy trì web.

Em xin thay mặt BQT-TCVN cảm ơn Chị Từ Linh rất nhiều, Chị đã vận động với các ACE trong Phòng Cầu Nguyện Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống (http://mekhiettam.org/home/mkt.php?a=home) ủng hộ chương trình thiện nguyện mà TCVN đề xướng.

Xin Chúa chúc lành cho Chị và tất cả các ACE trong Phòng Cầu Nguyện Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống (http://mekhiettam.org/home/mkt.php?a=home) nhe.