PDA

View Full Version : Hãy dọn đường Chúathienngadt
27-11-2016, 10:02 AM
Hãy dọn đường Chúa

Nhập lễ Chúa nhật 2 Mùa Vọng

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13085&d=1480215245