PDA

View Full Version : Nguyện Chúa thươngthienngadt
29-11-2016, 08:59 PM
Dâng lễ Mùa Vọng

Nguyện Chúa thương

Mp3
(https://thanhcavietnam.info/thienngadt/mp3/NguyenChuaThuong-hb-AnPhuc.mp3)

Encor (https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/NguyenChuaThuong.enc)

https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/NguyenChuaThuong-hb.pdf