PDA

View Full Version : Xin ngự đếnthienngadt
01-12-2016, 10:38 PM
Nhập lễ Chúa nhật 4 Mùa vọng

Xin ngự đến

Tải Encore
(https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/XinNguDen.ENC)

https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/XinNguDen-hb.pdf