PDA

View Full Version : Lễ dâng cuộc đờithienngadt
01-12-2016, 10:45 PM
Dâng lễ Mùa Vọng

Lễ dâng cuộc đời

Encor (https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/LeDangCuocDoi-hb.enc)

https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/LeDangCuocDoi-hb.pdf