PDA

View Full Version : Nút nín tháp ngangDamsan
11-11-2008, 03:10 PM
Các nút tháp cây (ghép cây) và các nút bện ván sàn
Đây là một số hình ảnh hướng dẫn làm các nút tháp cây (cố gắng hiểu nha vì hổng kiếm ra đc hình động)

Nối Chữ thập
http://i21.photobucket.com/albums/b257/MAI_THANH_TUAN/thapthap.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j155/nhipphong/chuthap.jpg

Nối chữ X
http://i21.photobucket.com/albums/b257/MAI_THANH_TUAN/thapcheo.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j155/nhipphong/chuX.jpg

Vấn ngắn và vấn dài
http://i21.photobucket.com/albums/b257/MAI_THANH_TUAN/thapcay.jpg

Chạc ba
http://i79.photobucket.com/albums/j155/nhipphong/chumba.jpg

Bện ván sàn
http://i21.photobucket.com/albums/b257/MAI_THANH_TUAN/bensan.jpg

Damsan
18-11-2008, 11:08 AM
10 nút dây căn bản

http://www.gieomamtinyeu.net/forum/images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh đã được điều chỉnh kích thước . Kích chuột vào đây để xem hình ảnh rõ nhất . Kích cỡ của hình ảnh là 760x1024 và cao 282KB.http://i211.photobucket.com/albums/bb127/HHHH_423/NTDAY_Page_1.jpghttp://www.gieomamtinyeu.net/forum/images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh đã được điều chỉnh kích thước . Kích chuột vào đây để xem hình ảnh rõ nhất . Kích cỡ của hình ảnh là 929x1024 và cao 307KB.http://i211.photobucket.com/albums/bb127/HHHH_423/NTDAY_Page_2.jpg