PDA

View Full Version : Trực tuyến Thánh ca: Đêm Thánh, Đêm Lung Linh Tình Mếnhongbinh
16-12-2016, 09:24 PM
Trực tuyến Thánh ca: Đêm Thánh, Đêm Lung Linh Tình Mến

Video: Câu lạc bộ Media TGP Sài Gòn

https://www.youtube.com/watch?v=AYVIqCmNV5I#t=1126
Chương trình Thánh ca Giáng Sinh 2016: "Đêm Thánh, Đêm Lung Linh Tình Mến" tại Trung tâm Mục vụ TGP, sẽ được phát trực tuyến vào lúc 19g00 thứ Sáu ngày 16-12-2016.