PDA

View Full Version : Tuyển tập Thánh Ca Ns. 7 Thứ (Cập nhật 14/02/2017)DonRac
14-02-2017, 08:42 AM
Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ 7 Thứ:
7thu.rar (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/7thu.rar)Các bài hát của Ns. 7 Thứ trong TCVN:

- Trang Thánh Ca (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Home):
» 7 Thứ (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,760)

- Trang PDF (https://thanhcavietnam.net/pdf/):
» 7 Thứ (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=634)