PDA

View Full Version : Tuyển tập Thánh Ca Lm. Ns. Ân Đức (Cập nhật 14/02/2017)DonRac
14-02-2017, 08:51 AM
Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Lm. Ns. Ân Đức:
AnDuc.rar (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/AnDuc.rar)Các bài hát của Lm. Ns. Ân Đức trong TCVN:

- Trang Thánh Ca (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Home):
» Lm. Ân Đức (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,252)

- Trang PDF (https://thanhcavietnam.net/pdf/):
» Lm. Ân Đức (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=4)
» Lm. Ân Đức - Hạt Cát (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=902)
» Lm. Ân Đức - Ngọc Linh (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=399)
» Lm. Ân Đức - Thông Giáo (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=1040)
» Lm. Ân Đức - Thơ: ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=1041)
» Lm. Ân Đức - Thơ: Tagore (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=1042)