PDA

View Full Version : Tuyển tập Thánh Ca Lm. Ns. Bạch Vân (Cập nhật 14/02/2017)DonRac
14-02-2017, 09:22 AM
Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ Lm. Bạch Vân:
BachVan.rar (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/BachVan.rar)Các bài hát của Lm. Ns. Bạch Vân trong TCVN:

- Trang Thánh Ca (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Home):
» Lm. Bạch Vân (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,844)

- Trang PDF (https://thanhcavietnam.net/pdf/):
» Lm. Bạch Vân (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=642)

» Lm. Bạch Vân - Thể Hiện (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=1048)