PDA

View Full Version : Tuyển tập Thánh Ca Ns. Bùi Công Thuấn (Cập nhật 14/02/2017)DonRac
14-02-2017, 09:27 AM
Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ Bùi Công Thuấn:
BuiCongThuan.rar (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/BuiCongThuan.rar)Các bài hát của Ns. Bùi Công Thuấn trong TCVN:

- Trang Thánh Ca (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Home):
» Bùi Công Thuấn (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,1798)

- Trang PDF (https://thanhcavietnam.info/pdf/):
» Bùi Công Thuấn (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=943)

» Bùi Công Thuấn - Thơ: Trần Phùng Linh Duyên (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=944)