PDA

View Full Version : Tuyển tập Thánh Ca Ns. Cao Huy Hoàng (Cập nhật 14/02/2017)DonRac
14-02-2017, 04:20 PM
Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ Cao Huy Hoàng:
CaoHuyHoang.rar (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/CaoHuyHoang.rar)

Các bài hát của Ns. Cao Huy Hoàng trong TCVN:

- Trang Thánh Ca (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Home):
» Cao Huy Hoàng (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,268)

- Trang PDF (https://thanhcavietnam.org/pdf/):
» Cao Huy Hoàng (https://thanhcavietnam.org/pdf/?mode=artist&value=5)
» Cao Huy Hoàng - Đ.C.H (https://thanhcavietnam.org/pdf/?mode=artist&value=358)
» Cao Huy Hoàng - Lưu Văn Trung (https://thanhcavietnam.org/pdf/?mode=artist&value=904)
» Cao Huy Hoàng - Thơ: Đỗ Tăng Thông (https://thanhcavietnam.org/pdf/?mode=artist&value=905)