PDA

View Full Version : Tuyển tập Thánh Ca Ns. Cao Minh Thắng (Cập nhật 14/02/2017)DonRac
14-02-2017, 04:39 PM
Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ Cao Minh Thắng:

CaoMinhThang.rar (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/CaoMinhThang.rar)


Các bài hát của Ns. Cao Minh Thắng trong TCVN:
- Trang PDF (https://thanhcavietnam.net/pdf/):
» Cao Minh Thắng (Nhạc Ngoại, lời Việt) (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=435)
» Cao Minh Thắng - Flute (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=256)
» Cao Minh Thắng - Piano (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=257)
» Cao Minh Thắng - Violin (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=258)