PDA

View Full Version : Tuyển tập Thánh Ca Ns. Chính Tâm (Cập nhật 16/02/2017)DonRac
16-02-2017, 05:30 AM
Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ Chính Tâm:
ChinhTam.rar (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/ChinhTam.rar)Các bài hát của Ns. Chính Tâm trong TCVN:
- Trang Thánh Ca (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Home):
» Chính Tâm (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,1784)

- Trang PDF (https://thanhcavietnam.net/pdf/):
» Chính Tâm (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=820)