PDA

View Full Version : Tuyển tập Thánh Ca Lm. Ns. Đàm Ninh Hoa (Cập nhật 16/02/2017)DonRac
16-02-2017, 05:50 AM
Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Lm. Ns. Đàm Ninh Hoa:
DamNinhHoa.rar (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/DamNinhHoa.rar)Các bài hát của Lm. Ns. Đàm Ninh Hoa trong TCVN:

- Trang Thánh Ca (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Home):
» Lm. Đàm Ninh Hoa (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,914)

- Trang PDF (https://thanhcavietnam.net/pdf/):
» Lm. Đàm Ninh Hoa (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=807)