PDA

View Full Version : Tuyển tập Thánh Ca Ns. Đặng Đình Khoa (Cập nhật 16/02/2017)DonRac
16-02-2017, 05:59 AM
Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ Đặng Đình Khoa:
DangDinhKhoa.rar (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/DangDinhKhoa.rar)Các bài hát của Ns. Đặng Đình Khoa trong TCVN:

- Trang Thánh Ca (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Home):
» Đặng Đình Khoa (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,984)

- Trang PDF (https://thanhcavietnam.net/pdf/):
» Đặng Đình Khoa (https://thanhcavietnam.net/pdf/index.php?mode=artist&value=1051)