PDA

View Full Version : Tuyển tập Thánh Ca Ns. Đăng Khoa (Cập nhật 16/02/2017)DonRac
16-02-2017, 02:47 PM
Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ Đăng Khoa:
DangKhoa.rar (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/DangKhoa.rar)Các bài hát của Ns. Đăng Khoa trong TCVN:

- Trang Thánh Ca (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Home):
» Đăng Khoa (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,1980)

- Trang PDF (https://thanhcavietnam.net/pdf/):
» Đăng Khoa (https://thanhcavietnam.net/pdf/index.php?mode=artist&value=1044)