PDA

View Full Version : Tuyển tập Thánh Ca Ns. Đăng Thiên (Cập nhật 16/02/2017)DonRac
16-02-2017, 03:14 PM
Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ Đăng Thiên:
DangThien.rar (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/DangThien.rar)


Các bài hát của Ns. Đăng Thiên trong TCVN:

- Trang Thánh Ca (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Home):
» Đăng Thiên (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,1731)

- Trang PDF (https://thanhcavietnam.net/pdf/):
» Đăng Thiên (https://thanhcavietnam.net/pdf/index.php?mode=artist&value=973)