PDA

View Full Version : Kinh Đêm Với Mẹ Tàpao (Tuấn Kim)giusehien
14-03-2017, 08:41 PM
Kinh Đêm Với Mẹ Tàpao (Tuấn Kim)


http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/KINH%20DEM%20VOI%20ME%20TAPAO%20_%20pdf-%20Tuan%20%20%20%20%20%20%20Kim_001_zpsyk5yacwe.jpg

Caohuong
01-05-2017, 05:23 PM
Kinh đêm với Mẹ Tàpao
Nhạc & Lời: Tuấn Kim
Thể hiện: Diệu Hiền

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/KinhDemVoiMeTaPao.mp3


https://www.youtube.com/watch?v=4OkjgW_HQWk