PDA

View Full Version : Chúa chịu cám dỗthienngadt
25-03-2017, 06:32 AM
Bài hát : Chúa chịu cám dỗ

Chúa nhật 1 Mùa chay A
Nhạc Thiên Duyên
Thể hiện Ân Phúc ; Thiên Nga

Mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-chiu-cam-do-an-phuc-ft-thien-nga.Fr7uajVqPe1h.html)
Bè (https://www.youtube.com/watch?v=XFJUPa02x6w)


https://www.youtube.com/watch?v=QfP9jZ5RIIA&t=7s


https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/Chuachiucamdo_td.pdf