PDA

View Full Version : Vì Chúa là nước trường sinhthienngadt
25-03-2017, 06:39 AM
Bài hát: Vì Chúa là nước trường sinh

Chúa nhật 3 Mùa Chay A
Nhạc Thiên Duyên
Thể Hiện Ân Phúc

Mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vi-chua-la-nuoc-truong-sinh-an-phuc.gNFotk5Ljbmz.html)

Bè (https://www.youtube.com/watch?v=9zEywsdXiXs)


https://www.youtube.com/watch?v=WUvC09PWCOY

https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/ViChualanuoctruongsinh_Td .pdf