PDA

View Full Version : Chúa là sự sống lạithienngadt
25-03-2017, 06:43 AM
Bài hát : Chúa là sự sống lại

Chúa nhật 5 Mùa Chay A
Nhạc Thiên Duyên
Trình bày Ân Phúc

Mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-la-su-song-lai-an-phuc.ZTacomUA6L6d.html)
https://www.youtube.com/watch?v=yahfs5pRqo8

https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/Chualasusonglai_Td.pdf