PDA

View Full Version : Ngài là ánh sáng đời con



thienngadt
25-03-2017, 09:40 PM
Bài hát : Ngài là ánh sáng đời con

Chúa nhật 4 Mùa Chay A

Nhạc Thiên Duyên
Thể hiện Ân Phúc

Mp3

(https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ngai-la-anh-sang-doi-con-an-phuc.opnXwlNQl6Bn.html)Bè
(https://www.youtube.com/watch?v=ddx7NGM1k7o)

https://www.youtube.com/watch?v=OlY-dwl2Fmg

http://www.dinh.dk/pdf/Ngailaanhsangdoicon-td.pdf

KDao
25-03-2017, 11:14 PM
Nhờ ThienNgadt hướng dẫn/hỏi dùm ( đã hỏi BCH nhưng không thấy hồi âm)sao KDao không upload bài được (enc, pdf, jpg)?! Mỗi khi nhấn "upload" thì nó hiện lên dấu chấm than với vòng tròn đỏ, click vào thì nó hiện dòng chữ "500 [IO ErrorEvent type="ioerror" bubles=false cancelable=false evenPhase=2text="Error#2038"]

Cám ơn nhiều nha
KDao ;-)