PDA

View Full Version : Tiếng Anh trong đạo Công giáo ,ai biết?GBnqtrinh
07-04-2017, 09:08 AM
các bạn ơi ,tiếng Anh,Cha (Linh mục) là gì
"bài giảng" là gì
thanks các bạn

Cecile Liễu
07-04-2017, 02:32 PM
https://drive.google.com/file/d/0B1hf64YvWHblaXRxRk9YVGZodmc/view

Bạn GBnqtrinh mến, trên đây là link từ điển công giáo Việt - Anh, có đầy đủ các từ bạn cần.

GBnqtrinh
07-04-2017, 04:56 PM
rất Cám ơn Cecile Liễu nhiều,tôi sẽ coi