PDA

View Full Version : Uỷ ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Thánh lễ cầu cho các nhạc sĩ mới qua đời và Đêm nhạc mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở FatimaCaohuong
08-04-2017, 07:50 AM
Uỷ ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Thánh lễ cầu cho các nhạc sĩ mới qua đời và Đêm nhạc mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatimahttp://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2017_04/thumoidemnhac_1may2017_p1.jpg


http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2017_04/thumoidemnhac_1may2017_p2.jpgUỷ ban Thánh nhạc / HĐGMVN