PDA

View Full Version : Uỷ ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 40Caohuong
08-04-2017, 07:55 AM
Uỷ ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 40

http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2017_04/thumoihoithaothanhnhac_40_p1.jpg

http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2017_04/thumoihoithaothanhnhac_40_p2.jpg

Uỷ ban Thánh nhạc / HĐGMVN