PDA

View Full Version : VIDEO Thánh ca kỷ niệm 100 năm Fatima...Vinam
06-05-2017, 01:52 PM
VIDEO TRỰC TUYẾN

KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA
DO BAN HỢP XƯỚNG PIO X TRĨNH DIỄN
http://www.youtube.com/watch?v=IggF7szOuA4 (https://youtu.be/IggF7szOuA4)