PDA

View Full Version : Giáo Phận Tạ Ơn Chúa ( Bài ca chủ đề mừng Năm Thánh 50 năm sinh nhật Giáo phận)hongbinh
03-06-2017, 07:42 PM
Giáo Phận Tạ Ơn Chúa ( Bài ca chủ đề mừng Năm Thánh 50 năm sinh nhật Giáo
phận Banmêthuột)
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/79a7f20b24ec35052ceac7889b2b5c07_XL.jpg
Bài Hát: Giáo Phận Tạ Ơn Chúa
Nhạc: Ví Nam
Thể Hiện: Ngọc Anh
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/GiaoPhanTaOnChua-vn- NgocAnh.mp3
http://gxthohoang.net/images/Minh_Hai/GiaoPhanTaOnChua-vn.png


https://www.youtube.com/watch?v=RtNCDhTROXg