PDA

View Full Version : Cảm tạ Chúa một ngày đã qua ....Nganguyen
18-06-2017, 09:47 PM
Cảm tạ Chúa một của con đã qua dù là sự mất mát của con chẳng biết nói và chỉ biết buồn mà thôi , con dâng cho Chúa tất cả và con cầu xin Chúa cho những người làm điều bất chính cho họ có một công Việc ổn định để họ đừng làm điều xấu nữa . Xin cho những nhà lãnh đạo quan tâm tới nhiều hơn , để xã hội ngày bót đi tệ nạn xã hội . Con xin Chúa nhận lời chúng con . Amen