PDA

View Full Version : Cùng với Mẹ con lên đườnghongbinh
19-06-2017, 09:59 AM
Cùng với Mẹ con lên đường ( Sáng tác của nhạc sỹ Hồng Bính, Bài hát được sử dụng cho năm thánh giáo phận Banmêthuột mừng Hồng Ân Kim Khánh


Bài Hát: Cùng Với Mẹ Con Lên Đường
Nhạc: Hồng Bính
Ý Thơ: Nguyễn Thị Huệ
Thể Hiện: Hoàng Việt
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,20770,RP89-DD1253CEFB47587D

https://www.youtube.com/watch?v=q-RqmWXECXE
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/CamTaHongAn50NamGiaoPhan/CungVoiMeConLenDuong-HongBinh.pdf

hongbinh
26-03-2018, 03:09 PM
Cùng với Mẹ con lên đường ( Sáng tác của nhạc sỹ Hồng Bính, Bài hát được sử dụng cho năm thánh giáo phận Banmêthuột mừng Hồng Ân Kim Khánh


Bài Hát: Cùng Với Mẹ Con Lên Đường
Nhạc: Hồng Bính
Ý Thơ: Nguyễn Thị Huệ
Thể Hiện: Hoàng Việt

https://www.youtube.com/watch?v=m37ATXjwjfk
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/CamTaHongAn50NamGiaoPhan/CungVoiMeConLenDuong-HongBinh.pdf